LİSE EĞİTİMİ

Bir şekilde üniversite mezunu olmak artık önemini yitirdi. Üniversite mezunları
iş bulmakta ciddi sıkıntılar çekerken artık işverenler, kendilerini her yönden geliştirmiş olan
iyi derecede ingilizce konuşabilen , iletişim kabiliyeti yüksek, kültürlü,
özgüvenli ve donanımlı bireyleri tercih ediyor.
Lise yıllarında alınacak eğitimin niteliği, üniversite başarınızı ve
sonrasında kariyerinizi doğrudan etkilemektedir. Lise yıllarını yalnızca sınav hazırlığı
olarak görmek geleceğe büyük zarar verebilir. Bu yüzden hem sınava hem de
profesyonel yaşama hazırlanabilmek için bir dershane eğitiminden çok daha fazlasına ihtiyaç vardır.

ES KOLEJİ Yabancı Dil Eğitimi

ES Koleji Türkiye’de tek CBLT merkezidir. Okulumuzda İngilizce eğitimi Competency Based Language Teaching (Yetkinlik Odaklı Yabancı Dil Eğitimi) metoduyla verilmektedir. Öğrencilerimiz mezun olana kadar uluslar arası geçerliliği en yüksek olan TOEFL seviye belirleme sınavından iyi bir puan alabilmektedir. Bu sayede üniversiteye çok iyi düzeyde İngilizceyle giriş yaparak hazırlık sınıfı engeli aşılmaktadır ve öğrencilerimizin mesleğinde evrensel rekabetin içinde yer alabilmelerinin alt yapısı sağlanmaktadır.


CBLT NEDİR?

Dil, bir iletişim aracıdır ve iletişim kurabilmek amacıyla öğrenilir. Alınan yabancı dil eğitimiyle dört beceride de (okuma, yazma, konuşma, dinleme) eşit olarak iletişim kurulamıyorsa öğrenilen her şey değersiz ve anlamsızdır.

CBLT'de eğitim sürecinde ne kadar çok bilgi öğrenildiğiyle değil, öğrenilen bilgiyle hedef yetkinliklerin dört beceride eşit olarak ne kadar iyi icra edilebildiğine odaklanılır. Örneğin: ‘Yol tarif etmek’, ‘Bankada hesap açtırmak’, 'İş mülakatına girmek' ya da ‘Alışverişte pazarlık yapmak’ birer yetkinlik olsun. Değerlendirme bu yetkinlikleri yerine getirebilmek için gerekli İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi ölçülerek yapılmaz çünkü yetkinlik odaklı yabancı dil eğitiminde bu bilgilerin tek başına hiçbir anlamı yoktur. Yani; kaç kelime bilindiği ya da ne kadar dil bilgisine hakim olunduğunun hiçbir önemi yoktur.

Önemli olan tek bir şey vardır; bu bilgilerle eğitim sürecinde bolca pratiği yapılan yetkinliklerin ne kadar iyi yerine getirilebildiğidir! Haliyle ölçme değerlendirme (sınavlar) da yetkinlik performansı üzerinden yapılmaktadır.

CBLT ile kısa zamanda nelerin elde edilebileceğini görünce şaşıracaksınız!

Yabancı Diller Eğitim Koordinatörü - Cevdet ŞENGÜL

Kabinet Derslilik Uygulaması

Es Kolejinde öğrenciler, bir üniversite gib alacağı dersin dersliğine gider. Kabinet derslilik sisteminde öğrencilerin ders için öğretmeninin sınıfına gitmesi, öğrencinin "öğrenmeyi talep eden" konumuna gelmesini sağlar. Bunun doğal bonusu motivasyon ve özgüvendir. Öğrenci sürekli aynı sırada oturmanın verdiği monotonluktan kurtulur. sınıfın sadece o dersle ilgili materyallerden oluşması, öğrencinin motivasyonunu ve derse olan ilgisini arttırır.

Etüt Dersleri

Öğrencilerimizin eksikliklerini kazanım ve alt kazanım seviyesinde tespit edebiliyor ve her bir öğrenci için özellştirilmiş çözümler oluşturabiliyoruz. Öğrencilerin kazanım eksikleri ve etüt ihtiyaçları grup dersleri ya da bireysel dersler ile tamamlanıp özel ödevlendirmeler ile pekiştiriliyor.

Üniversite Hazırlık Programı

Okulumuzda öğrencilerimizi daha iyi bir üst öğrenime ulaştırmak için ulusal bazda yapılan üniversite sınavlarına hazırlık yapılır. Dersler yalnızca müfredat odaklı değil bu sınavlara hazırlanmaya uygun kapsamda işlenir. Böylece öğrencinin okul harici bir çözüm aramasına ihtiyaç kalmaz. Okulumuzda sunulan eğitim öğretim hizmetinin öğrencinin gelişimine katkısı periyodil olarak farklı yayınların deneme sınavları ile ölçülür. Sınav takvimi dönem başında belirlenerek öğrenci ve velilere ulaştırılır. Planlanan deneme sınavları, gerçek sınav atmosferinde uygulanır. Ayrıca ders öğretmenlerinin ünite değerlendirme, konu değerlendirme sınavları, optik okuyucularımızda değerlendirilerek konu, soru ve öğrenci bazlı istatistiki bilgiler elde edilir.

OKUL REHBERLİK SERVİSİ

Amacımız

Öğrencilerimizn gelişim özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine, sağlıklı bir kimlik oluşturarak yetişkinlik yaşamına hazırlanmalasına yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, yükseköğretim kurumlarına devam etmeye istekli, kendine uygun bir alana yönelen, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

İlkelerimiz

* Rehberlik servisi tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

* Rehberlik servisinde insana saygı esastır.

* Rehberlik servisinde gizlilik esastır. - Rehberlik servisinde hizmetler ilgili kişilerle işbirliği içerisinde yürütülür.

Rehberlik servisinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

* Sınıf öğretmenlerine müşavirlik yapılması

* Akademik ve psikolojik destek ihtiyacı olan öğrenciler için işbirliği yapılması

* Bilgilendirme yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

* Rehberlik servisi çalışma alanları tanıtımı

* Uyum sıkıntısı çeken öğrencileri okula alıştırma faaliyetleri

* Öğrenciyi daha iyi tanımak için form ve envanterler uygulanması

* Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çalışmalar

* Üniversiteye giriş sistemine ilişkin bilgilendirme çalışmaları

* Meslek tanıtımlarının düzenlenmesi

* Hedef belirleme konusunda bireysel ve grup görüşmeleri

* Koruyucu ve önleyici bilgilendir çalışmaları

* Bilgilendirme amaçlı kitapçık ve broşür hazırlanması

VELİLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

Öğrencilerimizin rehberlik servisi çalışmalarından en verimli şekilde faydalanmaları adına velilerimiz ile işbirliğine önem verilmektedir.

* Öğrenciler ile ilgili görüşmeler yapılması

* Sunum ve seminerler düzenlenmesi

* Bilgilendirici kitapçık ve broşür hazırlanması